11 May 2018

Kornea Hastalıkları ve Tedavisi

Kornea Nedir? Kornea, gözün en ön kısmında yer alan ışığı odaklamak ve gözü dış etkenlerden korumak için özelleşmiş saydam ve eğimli bir dokudur. Bu doku gözün en kuvvetli odaklayıcı kırıcı ortamıdır. Kornea kırıcılık özelliği sayesinde dış ortamdan gelen ışığın retinaya odaklanmasını sağlar. Kornea saydam ve damarsız yapıdadır. Damarsız olmasına karşın sinir dağılımı deriden 300–400 kat daha yoğundur. Kornea beslenmesini gözyaşı ve göz içi sıvısında bulunan oksijenden sağlamaktadır. Sinir lifleri sayesinde göz kırpma refleksi uyarılır ve böylece kornea gözyaşı ile devamlı ıslak tutularak, yüzeyinin bütünlüğü korunur.   Kornea Hastalıkları ve Tedavisi Kornea saydamlığı doğuştan, genetik kökenli veya sonradan geçirilen travma, enfeksiyon ve cerrahi sonrasında bozulabilir. Korneanın saydamlığı bozulursa görme kalitesi azalır. Korneanın her hangi bir şekilde etkilenmesi görmeyi azaltacağı gibi şiddetli ağrı, batma, yanma ve ışık hassasiyetinde artma gibi şikayetlere de yol açabilir.   Sık karşılaşılan kornea hastalıkları:
 • Keratakonus
 • Kuru göz
 • Herpetik keratit
 • Kornea enfeksiyonları
 • Kornea skarları
 • Korneanın dejeneratif hastalıkları
  Kornea Muayene Yöntemleri Kornea muayenesinde yapılabilen bazı tetkikler:
 • Biyomikroskopi
 • Pakimetri
 • Speküler mikroskopi
 • Esteziometri
 • Korneanın boyanarak muayenesi
 • Keratometri
 • Topografi
  KORNEA NAKLİ Kornea gözün renkli kısmının önündeki saydam tabakadır. Korneayı saatin camına benzetmek mümkündür. Korneanın; saydamlığını yitirdiği veya şeklinin bozulduğu durumlarda, yaşamını yitirmiş bir kimseden alınan şeffaf kornea dokusu ile değiştirilmesi işlemine kornea nakli denir.   Kornea Naklinin Gerekli Olduğu Durumlar Ülkemizde kornea naklinin en çok yapıldığı durumlar keratokonus (korneanın öne doğru sivrileştiği bir şekil bozukluğu), psödofakik büllöz keratopati (katarakt ameliyatı sonrası kalıcı kornea ödemi) ve kornea yaralanmalarıdır. Korneanın saydamlığını kaybettiği ve distrofi adı verilen kalıtsal hastalıklar da kornea nakli ile tedavi edilmektedir. Herpetik keratit adı verilen göz uçuğu da ileri olgularda kornea nakli gerektirebilmektedir.   INTRALASE LAZER İLE KORNEA NAKLİ Hastanemizde kornea ameliyatları; dünyada kullanılan bir yöntem olan Intralase Lazer teknolojisi kullanarak genel anestezi olmadan tamamen lokal anestezi altında gerçekleştirilmektedir. Bu yöntemin avantajı ameliyatta korneanın hasta tabakasının lazer ile kesilerek gözün sağlıklı alanlarının hasar görmesini engellemesidir. Intralase ile yapılan kornea naklinde (Intralase Keratoplasti) sağlıklı- hasta doku ayrımının yapılabilmesinin avantajı ise;  iyi bir kesi oluşturması organ reddi olasılığının neredeyse olmayışıdır. Lazerle kornea naklinin bir diğer avantajı ise kornea dikişlerinin daha kısa sürede alınması ve ilaç kullanım süresinin standart yönteme göre daha kısa olmasıdır.   Kornea nakli hastalarının dikkat etmesi gerekenler Kornea nakli geçirmiş hastalar doku reddi olasılığı sebebiyle; gözde batma-ağrı, bulanık görme, ışık hassasiyeti gibi şikayetleri olduğu takdirde hemen doktorlarına başvurmalıdırlar.  
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.